Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Yükseköğretim müfredatında bilişim hukuku
Bilişim ve elektronik haberleşme hukukunun bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi ve bu konuya yükseköğrenim müfredatında yer verilmesi ve bu konuda lisansüstü programların açılması önerilmektedir.