Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Bilişim ihalelerine özel kamu ihale mevzuatında iyileştirmeler
Bilişim ihalelerinde; ihale sürecini başlatmaya engel olmayacak önemli evraklar (teminat mektubu, fiyat teklifi, şartnameye uygunluk teyidi gibi) hariç diğer belgelerin (firma yeterliliğine ilişkin olarak diğer kamu kurumlarından tedarik edilecek belgeler, ürün katalogları, bunların tercümeleri gibi) değerlendirme aşamasında tamamlatılmasına imkân verilmeli, şikâyet mekanizması etkinleştirilmeli, muayene kabul ve teslimat sürecinin hızlandırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalı, muayene, kabul ve teslimata ilişkin kamu kurumlarına tanınan inisiyatif daraltılmalıdır.