Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Kamu bilgi ve tecrübe paylaşıma ağı
Kamu ortak süreçleri için personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşım havuzu oluşturulmalıdır.