Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Kamu personel alımında bilişim okuryazarlığı
Bilişim okuryazarlığı, kamu personel alımlarda (yabancı dil gibi) aranan özel şartlardan birisi olmalıdır.