Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Her idarede tek bilişim birimi olması ve üst yöneticiye bağlı olması
Bilişim ile ilgili birimler kurumların bünyesinde tek çatı altında toplanmalı, bu birimlerin organizasyon şemasında ana hizmet birimleriyle aynı seviyede tutularak doğrudan üst yöneticiye bağlanması sağlanmalıdır.