Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Bilinçli, güvenli ve etkin internet kullanımı için ebeveyn eğitimi
Ebeveynlerin internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 7-19 yaş aile eğitim programlarının ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.