Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Bilişim sektörünün sağlıklı gelişimi için yaptırımlarda orantılık
Mevzuatta öngörülen idari yaptırımların mümkün olduğunca; işlenen fiil ve elde edilen menfaatle orantılı ve kademeli olarak belirlenmesi, ihlalin niteliğine uygun olarak ilk ihlalde uyarının tercih edilmesi sektörün sağlıklı gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.