Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Bilgi toplumu faaliyetlerinin uluslararası alanda takip edilmesi
Avrupa Birliği ve dünyanın önde gelen ülkelerindeki bilgi toplumu faaliyetleri ve özellikle elektronik kamu hizmetleri sunumunun geliştirilmesine ilişkin program ve girişimler yakından izlenmelidir.