Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
İnternet Geliştirme Kurulunun daha etkin çalışması
İnternet Geliştirme Kurulu;
• Türkiye'de bilişim ve internet konusunda gelişmeleri yakından takip edip, sektörel gelişmelere ilişkin periyodik kamuoyu bilgilendirmesi (raporlama) yapmalı,
• Farklı ülkelerde yer alan benzeri yapılarla resmi koordinasyon görevi olmalı,
• Bilişim teknolojilerine ilişkin, üniversite-sanayi-sivil toplum kuruluşları arasında ortak projeler geliştirilmesine liderlik etmeli,
• Bilişim teknolojileri ve internetle ilgili toplumsal farkındalığı artırma çalışmalarına etkin katılım sağlamalı,
• Bilişim teknolojileri ve internet alanında proje sahipleri ve bu alanda devlet yardımlarından yararlanma gereksinimi olan girişimciler için bilgilendirme ve eğitim programları düzenlemelidir.