Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Kamu ihale mevzuatında bilişim ürünlerine özel düzenleme
Kamu ihale mevzuatında bilişim teknolojisi ürünlerine özel ayrıntılı düzenlemeler yapılmalı, ayrıca “ekonomik açıdan en avantajlı” olma ilkesi, “toplam faydası ile toplam maliyeti arasındaki fark fayda lehine en büyük olan” şeklinde değiştirilmelidir.
 
Bilişim Akreditasyon Enstitüsü kurulması
Bilişim Akreditasyon Enstitüsü kurulması önerilmekte ve kamu ihalelerine, anılan enstitü tarafından akredite edilmiş ve ihale konusu alanda uzmanlaşmış isteklilerin girmesini sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.
 
Bilişim ihalelerine özel kamu ihale mevzuatında iyileştirmeler
Bilişim ihalelerinde; ihale sürecini başlatmaya engel olmayacak önemli evraklar (teminat mektubu, fiyat teklifi, şartnameye uygunluk teyidi gibi) hariç diğer belgelerin (firma yeterliliğine ilişkin olarak diğer kamu kurumlarından tedarik edilecek belgeler, ürün katalogları, bunların tercümeleri gibi) değerlendirme aşamasında tamamlatılmasına imkân verilmeli, şikâyet mekanizması etkinleştirilmeli, muayene kabul ve teslimat sürecinin hızlandırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalı, muayene, kabul ve teslimata ilişkin kamu kurumlarına tanınan inisiyatif daraltılmalıdır.