Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Raporunun Sunumu 

Sunumu indir (exe, 56 Mb)    Sunumu indir (pdf, 3 Mb)   

Başkanın Sunuşu

Başkanlığını yürüttüğüm Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonumuzun çok değerli üyeleri ve uzmanları ile özverili bir çalışma sürecinin sonunda hazırladığımız Raporumuzun;

 • Bilişim teknolojileri kullanımının tüm sosyo-iktisadi alanlara yaygınlaştırılması,
 • Ülkemizin bilişim okur-yazarlığı seviyesinin azamiye çıkarılması,
 • Bilişim temelli üretim, araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin artması,
 • Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve toplumsal refah artışı

için önemli bir vesile olmasını temenni ederim.

Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Adana Milletvekili

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu (BİAK) tarafından hazırlanan Raporun fikri hakları Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olup, işbu sitede sunulan bilgi ve belgeler, BİAK çalışmalarının sistematik ve yalın bir şekilde sunulması ve erişilebilirliğinin artırılmasını amaçlamaktadır.

BİAK Raporu  

KISIM-3: Bilgi Güvenliği ve Bilişim Suçları

 1. Bilgi Güvenliği
 2. Bilişim Suçları

BİAK Raporunun Özeti  

Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu (BİAK) tarafından hazırlanan Komisyon Raporu'nda yer verilen tüm önerilerin yer aldığı kitapçık aşağıda sunulmuştur.

 

BİAK Raporunda Yer Alan Öneriler 

BİAK Hakkında  

Çalışmanın Amacı

Kısa adıyla Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu, Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın başkanlığında 15 Mart 2012 tarihinde çalışmalarına başlamış olup, "Bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektörünün gelişimi ve internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılmasını" amaçlamıştır.

Bu kapsamda, Komisyonumuz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve konuyla ilgili uzmanların görüş ve önerilerini dinlemiş ve çalışma süresinin sonucunda bu görüş ve önerileri bir rapor halinde TBMM Başkanlığına sunmuştur.

Not: İşbu sayfanın tasarımında TBMM tarafından belirlenen sıralama esas alınmıştır.

BİAK Çalışma Yönetimi

Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu tarafından yapılan çalışma ile;

 1. Türkiye’de ilk defa iktisadi, sosyal, eğitim, sağlık, güvenlik bağlamında bilişim konusu etraflı bir şekilde ele alınmıştır.
 2. Hemen hemen bütün paydaşlarla (250’den fazla yerli ve yabancı paydaşla) görüşülmüş, bunların talepleri ve değerlendirmeleri alınmıştır.
 3. Dünyadaki gelişmeler, eğilimler, bilişim sayesinde gelişmiş ülkelerin vizyonları, geleceğe ilişkin projeksiyonlar incelenmiştir.
 4. Diğer Komisyonlarının aksine; çalışmalarımız geçmişin analizine dayanarak geleceğe ışık tutma amacı taşımıştır.
 5. Neticede, bilişim teknolojilerinin her boyutunu sistematik yaklaşımla ele alan, bilişime ilişkin fırsatları ve tehditleri derinlemesine analiz eden, ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak somut reform ve proje önerileri geliştiren 1150 sayfalık bir Rapor hazırlanmıştır.

BİAK Çalışma Özetini İndir
(Dosya Boyutu: 1 Mb)